Fa.TM Vladimír Smékal
 
 
STUDNY VRTANÉ, KOPANÉ

 
 
 

Zajišťujeme - zprostředkujeme

 • kopání studní, vrtání studní, jímacích vrtů
 • vyhledání zdroje vody
 • hydrogeologické posouzení v dané lokalitě
 • odvrtání vrtu a jeho vystrojení
 • podle dohody zprostředkujeme osazení takto zhotovené studny čerpadlem jeho zapojení včetně revizní zprávy
 • v případě požadavku zprostředkujeme kompletní instalaci přívodů elektrických kabelů a rozvodu vody až do objektu
 • vypracování hydrogeologických posudku a projektové dokumentace k vodoprávnímu řízení

Na své realizace poskytujeme záruku na hloubku vrtu na námi zaměřené zdroje a záruku na zastižení podzemní vody.
Minimální přítok za 24 hodin řešíme individuálně.

 • VRTÁNÍ STUDNÍ SE ZÁRUKOU
 • JÍMACÍ A HYDROGEOLOGICKÉ VRTY
 • MONITOROVACÍ VRTY
 • INŽENÝRSKOGEOLOGICKÉ VRTY
 • VRTY PRO TEPELNÁ ČERPADLA
STUDNY - VRTY - TEPELNÁ ČERPADLA - PROJEKTY