Fa.TM Vladimír Smékal
 
 
VRTY - STUDNY - PROJEKTY

 
 
 

   Vladimír Smékal, Kpt. Nálepky 1071, 742 21 Kopřivnice

Vrtání studní, jímacích vrtů.
Vyhledání zdroje pitné nebo užitkové vody.
Hydrogeologické posouzení v dané lokalitě.
Odvrtání vrtu a jeho vystrojení.
Podle přání zákazníka vystrojíme takto zhotovenou studnu čerpadlem
a provedeme jeho zapojení včetně revizní zprávy.
V případě požadavku realizujeme kompletní instalaci přívodů elektrických kabelů a rozvodu vody až do budovy.
Na přání zákazníka zajišťujeme vodoprávní řízení.
Na své realizace poskytujeme záruku na hloubku vrtu na námi zaměřené zdroje a záruku na zastižení podzemní vody.
Minimální přítok za 24 hodin řešíme individuálně.